automaatspoelenWK

AUTOMAAT SPOELEN

Niemand vindt het vreemd dat motorolie regelmatig ververst moet worden. Toch worden andere onderdelen die met olie worden gesmeerd regelmatig overgeslagen tijdens onderhoudsbeurten. Dat geldt in het bijzonder voor auto's met een automatische versnellingsbak.

Om de draaiende delen in de automatische versnellingsbak te smeren en te koelen zit er ATF-olie (Automatic Transmission Fluid) in de versnellingsbak. Door interne vervuiling, slijtage, vocht en verouderen van olie raakt de ATF-olie langzaam vervuilt en verliest het zijn werkende eigenschappen. Hierdoor wordt de olie o.a. dikker en verliest het zijn smerende eigenschappen.

Toch zeggen sommige fabrikanten (veel komen daar nu op terug) dat de olie van hun automatische versnellingsbak nooit ververst hoeft te worden. In de praktijk blijkt dat toch niet helemaal te kloppen.

Door vervuiling van de ATF-olie raken oliekanalen, schakelkleppen en lamellen langzaam vervuilt. Waardoor bijvoorbeeld overschakelen niet soepel meer gaat. Als er niet op tijd onderhoud wordt uitgevoerd kan dit uiteindelijk tot gevolg hebben dat de automaat storingen gaat vertonen waarna de automatische versnellingsbak veelal vernieuwd, gereviseerd of anderszins reparaties behoeft met als gevolg vaak een dure rekening.

Spoelen van de automatische versnellingsbak is vooral geschikt voor preventief onderhoud gelijk aan een onderhoudsbeurt aan de motor. Door de versnellingsbak goed te onderhouden zijn de meeste versnellingsbak gerelateerde klachten (transmissie storing) te voorkomen. Veel klachten zijn met het spoelen en reinigen van de automatische versnellingsbak te verbeteren of te verhelpen maar daar kunnen wij helaas geen garanties op geven. Geef uw automaat dus een spoelbeurt voordat zich een storing voordoet.

Schrijft de fabrikant geen verversing perioden voor? Dan adviseren wij, afhankelijk van het gebruik en de belasting van de automatische versnellingsbak, de ATF-olie te laten spoelen om de 60 a 120.000 kilometer. Zo voorkomt u veel van de klachten.

Welke problemen kunnen verholpen worden?

Welke problemen kunnen verholpen worden?
Veel klachten van de automatische versnellingsbak kunnen verholpenworden met het spoelen van de ATF-olie. Hieronder enkele bekende klachten met de mogelijke oorzaken die wij met succes verholpen hebben.

Schokken met doorschakelen
Door interne vervuiling en dikkere ATF-olie functioneren de schakelventielen in de automatische versnellingsbak niet snel genoeg. Hierdoor gaat het overschakelen vaak gepaard gaat met schokken / bonken. Door spoelen van de ATF-olie en het reinigen van de ventielen zijn de meeste klachten van ruw overschakelen te verhelpen.

Niet goed kunnen kiezen en vasthouden van versnelling 
Door dichtslippen van oliekanalen of vervuiling van de ATF-olie kan het zijn dat de ideale oliedruk in een circuit niet wordt gehaald. Hierdoor kan het voorkomen dat een versnelling niet wordt ingeschakeld of dat de versnelling niet wordt vast gehouden. Door spoelen van de ATF-olie en het reinigen van de oliekanalen kunnen veel klachten van een twijfelende versnellingsbak verholpen worden.

Kick-down functioneert niet goed 
Door dichtslippen van oliekanalen of vervuiling van schakelventielen kan het zijn dat de kick-down functie van de versnellingsbak ruw (bonkend gevoel) of zelfs niet wordt aangesproken. Door spoelen van de ATF-olie en het reinigen van de oliekanalen / schakelventielen kunnen veel klachten van de kick-down verholpen worden.

Schommelde toerentallen 
Door een dikke ATF-olie kan de oliedruk in de versnellingsbak niet constant gehouden worden waardoor als gevolg een de het toerental kan gaan schommelen. Door spoelen van de ATF-olie en reinigen kunnen veel klachten van een automatische versnellingsbak verholpen worden.

Slippen automaat
Overmatig slippen bij schakelen en / of slecht schakelen komt veelal door vervuiling van de ATF-olie. Door slijtage in combinatie met vervuiling raken de oliekanalen verstopt. Door spoelen van de ATF-olie en het reinigen van de oliekanalen / schakelventielen kan in de meeste gevallen overmatig slippen van de automatische versnellingsbak verholpen worden.

Verhoogt brandstofverbruik
Overmatig slippen, slecht kunnen kiezen van de juiste versnelling enz. kunnen ertoe leiden dat de motor constant op een niet economisch toerental draait met als gevolg een extra en   onnodig brandstofverbruik. Heeft u alles al geprobeerd om het overmatig brandstofverbruik terug te dringen? Laat dan eens uw automatische versnellingsbak spoelen.

Wat is het verschil tussen verversen en spoelen?

Bij het verversen van de automatische versnellingsbak wordt slechts een deel van de ATF-olie vervangen. Hierbij wordt enkel de plug uit de onderkant van de versnellingsbak gedraaid waardoor slechts een deel van de ATF-olie uit de bak stroomt. Er blijven hierbij altijd enkele liters ATF-olie in de koppelomvormer en in de warmtewisselaar achter. Met ander woorden: er wordt slechts een deel van de vervuilde olie verwijderd.

Wat er vervolgens gebeurt is dat er nieuwe ATF-olie wordt bijgevuld, gelijk aan de hoeveelheid dat er is uitgehaald. Doordat het vastzittende vuil niet is verwijderd en er wel deels nieuwe olie is toegevoerd, wordt er door de reinigende werking van de nieuwe olie, vuil losgeweekt. Deze losgekomen deeltjes gaan nu rondzwerven in de toch al niet volledig vernieuwde olie en veroorzaken in sommige gevallen juist storingen.

De juiste en volledige methode om alle oude en vervuilde olie samen van de vastzittende delen uit de versnellingsbak te krijgen is door deze te spoelen met een speciale spoelmachine.

Wat kost het spoelen?

Het spoelen van een automaat kan vanaf een €299,- incl btw.
Afhankelijk van de hoeveelheid en type olie en benodigde tijd voor aansluiten van de connectoren. Mocht er een filter in het systeem zitten die ook vervangen dient te worden kunnen de kosten hoger uitvallen.

Wilt u weten wat het spoelen voor uw auto kost? Bel of stuur ons een e-mail en geef hierbij uw kenteken door. U ontvang dan direct een aanbieding.

Wanneer heeft spoelen geen zin meer?

Spoelen van de automatische versnellingsbak is vooral geschikt voor preventief onderhoud gelijk aan een onderhoudsbeurt aan de motor. Door de versnellingsbak goed te onderhouden zijn de meeste versnellingsbak gerelateerde klachten te voorkomen. Veel klachten zijn met het spoelen en reinigen van de automatische versnellingsbak te verbeteren of te verhelpen, helaas kunnen wij hier geen garantie op geven. Geef uw automaat dus een spoelbeurt voordat zich klachten gaan voordoen.

Schrijft de fabrikant geen verversing perioden voor? Dan adviseren wij, afhankelijk van het gebruik en de belasting van de automaat, de ATF-olie te laten verwisselen om de 60 a 120.000 kilometer. Zo voorkomt u veel van de klachten. In sommige gevallen heeft het spoelen van de bak geen zin meer. Een versleten of defect onderdeel kunnen wij niet repareren door te spoelen. In al deze gevallen zal het onderdeel eerst vervangen moeten worden om de klacht te verhelpen.

Wat als de klacht niet verholpen is na het spoelen?

In sommige gevallen duurt het een x aantal km's dat de klacht verdwijnt na het spoelen. Dit kan in sommige gevallen tot wel 1000km duren voordat alle klachtverschijnselen wegblijven. Mocht dit niet het geval zijn na 1000km dan hebben wij de volgende regeling.

Hebben wij de klacht waargenomen voorafgaande het spoelen en hebben wij vervolgens aangegeven dat het spoelen van de automaat het proberen waard is. Maar blijkt nu dat de complete versnellingsbak toch vervangen dient te worden om de klacht te verhelpen? Dan wordt bij vervanging van de versnellingsbak in onze werkplaats, het spoelen (ex olie en eventuele onderdelen) in mindering gebracht.

Vervangen van onderdelen uit de versnellingsbak vallen niet onder deze regeling. De reden hiervan is dat bij vervanging van een onderdeel uit de versnellingsbak altijd het advies is om voorafgaande aan reparatie de automatische versnellingsbak te spoelen. Hierdoor wordt voorkomen dat het nieuwe onderdeel niet vervuilt of beschadigt wordt door de oude/vervuilde olie.

Voorwaarden om aanspraak te maken op deze regeling zijn:

  • De klacht is voorafgaande aan het spoelen door ons waargenomen
  • Wij hebben voorafgaande geen negatief advies geven voor het spoelen van de automaat
  • Er is na het spoelen minimaal 1000km en maximaal 2000km gereden
  • De vervolg diagnose wordt in onze werkplaats gesteld
  • De vervolg reparatie wordt in onze werkplaats uitgevoerd
Wat gebeurt er met spoelen?

De auto wordt in de meeste gevallen eerst warm gereden zodat de olie op bedrijfstemperatuur is en de klacht wordt waargenomen voorafgaande aan het spoelen. Nadat de olie op temperatuur is zal de spoelautomaat op de versnellingsbak worden aangesloten. In de meeste gevallen zal dit tussen de versnellingsbak en de oliekoeler zijn.

De eerste stap is het toevoegen van een speciaal ontwikkeld reinigingsmiddel aan de oude ATF-olie. Deze toevoeging zorgt ervoor dat alle aanslag, sludge en andere vervuiling wordt oplost of losweekt. Vervolgens wordt de olie gedurende 10 minuten door een tweetal grote filters gespoeld om alle vervuiling op te vangen.

De volgende stap is het verwijderen van de vervuilde olie en vullen met de nieuw ATF-olie. De spoelmachine doet dit zo, dat de oude olie aan de ene kant van de bak eruit wordt getrokken en aan de andere kant onder dezelfde druk en hoeveelheid weer wordt gevuld met de nieuwe ATF-olie.

Op deze manier wordt voorkomen dat tijdens het spoelen/flushen de versnellingsbak met een afwijkend olieniveau draait of dat er lucht in het systeem komt wat schadelijk zou kunnen zijn.

Tijdens het hele proces loopt de motor en worden alle, in te schakelen, versnellingen meerdere malen ingeschakeld. Hierdoor zal zoveel mogelijk van het verborgen vuil en oude ATF-olie verwijderd worden en vervangen door nieuwe ATF-olie. Dit zonder dat de versnellingsbak met een laag of hoog oliepeil draait.

Sommige automatische versnellingsbakken hebben een filter die gemakkelijk te vervangen is. Mocht dit zo zijn, vervangen wij deze natuurlijk meteen mee.